Business council of Mongolia арга хэмжээг Aresti дарс дэмжин ажиллалаа

Их тэнгэр цогцолбор зохион байгуулагдсан энэхүү арга хэмжээний дотоод гадаадын нийт зочдод өндөр зэрэглэлийн Арести дарс танилцуулж, хамтран ажилласан юм.

Ижил төрлийн улаан,цагаан дарснууд дунд өндөр зэрэглэлийн, чанартай гэдгээрээ танигдсан Арести дарс хүртсэн зочдын хувьд сэтгэгдэл нэн өндөр байлаа.

МБЗ-ийн 2 дахь удаагийн Чуулга уулзалтаар бүс нутгийн хамтын ажиллагаа, худалдаа, эдийн засгийн хөгжил, боломжуудын талаар төр, хувийн хэвшил, олон улсын байгууллагууд, хөрөнгө оруулагчид дэлгэрэнгүй хэлэлцсэн юм.