Хэрхэн харилцагч болох вэ

ОРОН НУТГИЙН ГЭРЭЭТ ХАРИЛЦАГЧ БОЛОХ

Орон нутагт хотод шинээр гэрээт  борлуулагч болох гэж байгаа бол та дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

  1. Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх өөрийн байртай байх (100м2-аас дээш талбайтай контейнер, павилон, дэлгүүр гэх мэт,)
  2. Эргэлтийн хөрөнгөтэй байх (Санхүүгийн хувьд бие даасан)
  3. Хүнсний болон гэр ахуйн өргөн хэрэглээний бөөний худалдааны чиглэлээр бизнес эрхэлж байсан туршлагатай
  4. Орон нутагтаа томоохон бөөний төв, хүнсний дэлгүүр гэх мэт салбаруудад түгээлт хийх ачааны авто машинтай байх

Бүрдүүлэх материал:

  1. Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
  2. Байгууллагын гэрчилгээ, хувь хүн бол иргэний үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан байх
  3. Компанийн танилцуулга (зураг болон бусад баримт)
  4. Гэрээт харилцагч болох хүсэлт (бичгээр ирүүлсэн байх)
  5. Түгээлт хийх ачааны автомашины гэрчилгээний хуулбар