Protex LHS Herbal

Ургамлын ханд агуулсан тул арьсанд тэжээл өгнө. Бактерийг 99% устгана.

Protex LHS Fresh

Цэвэр сэнгэнэсэн мэдрэмжийг танд бэлэглэнэ. Бактерийг 99% устгана.

Protex LHS Cream

Цэвэр сэнгэнэсэн мэдрэмжийг танд бэлэглэнэ. Бактерийг 99% устгана.

Protex LHS Ultra

Идэвхитэй буюу бактери их хэмжээгээр үүсдэг нөхцөлд ажилладаг хүмүүст илүү тохиромжтой. Бактерийг 99% устгана.