Хүний нөөцийн бодлого

Хүний нөөцийн бодлогын зорилго нь бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой байлгахын тулд эерэг хандлага, гал эрмэлзэл, ур чадвар бүхий хүний нөөцийг бүрдүүлж, тогтворжуулж, хөгжүүлэх замаар хүний нөөцийн удирдлагыг цогцоор нь хэрэгжүүлэхэд оршино.

Бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хүрээнд дараах нийтлэг зарчмыг баримтлан ажиллана.
  • Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомж, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын баримтлах
  • Хүн бол бизнесийн үндэс гэсэн зарчмыг баримтлах
Хүний нөөцийн  бодлого нь дараах  үндсэн 3 функцид хуваагдана. Үүнд:
  • Хүний нөөцийг тогворжуулах
  • Хүний нөөцийг бүрдүүлэх
  • Хүний нөөцийг хөгжүүлэх

ХӨНГӨЛӨЛТ УРАМШУУЛАЛ, ХАНГАМЖИЙГ АЖИЛТНУУДДАА ОЛГОДОГ

Купон

Таван Богд Группд гурван сар ажилласнаар нэмэлт купоны урамшуулал авах эрхтэй болно. Купон нь Таван Богд Группийн салбар компаниудын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс сонгон худалдан авахад зориулагдсан үнийн дүн бүхий эрхийн бичиг бөгөөд энэ нь цалингаас гадна нэмэлт хангамж юм.

Хөнгөлөлт

Ажилтандаа үдийн хоол, гар утасны ярианы төлбөрийн хөнгөлөлт эдлүүлэхээс гадна албан хэрэгцээнд ашиглах унааг холбогдох журмын дагуу олгодог. Мөн Группийн салбар компаниудаас өөрийн хүссэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үнэ, нөхцөлөөр худалдан авах боломжтой байдаг.

Даатгал

Ажилтнуудаа ажилд орсон өдрөөс нь эхлэн нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулдаг ба ажлын байрны онцлогоос хамааран гэнэтийн ослын даатгал, хариуцлагын даатгалд хамруулдаг.

Тэтгэмж тусламж

Таван Богд Группээс ажилтныхаа нийгмийн асуудалд анхааран гэр бүлээ батлуулсан, шинэ хүүхэдтэй болсон, гэнэтийн осол, ар гэрийн гачигдал гэх зэрэг амьдралын баяр, гуниг тохиосон мөчүүдэд нь хамтдаа байж мөнгөн тэтгэмж, тусламжийг олгодог.

Шагнал урамшуулал

Жил бүр Группийн хэмжээнд амжилт бүтээл, ажлын гүйцэтгэлээ үнэлж өндөр гүйцэтгэлтэй, манлайлагч ажилтнуудаа шалгаруулан “Гадаадад аялах эрхийн бичиг”-ээр, салбар компаниуд тэргүүний ажилтнуудаа шалгаруулан мөнгөн шагнал, өргөмжлөлөөр шагнаж урамшуулдаг. Мөн олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж салбарын хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулсан тэргүүний ажилтнуудаа салбарын болон төр засгийн шагнал одон медальд тодорхойлон хөдөлмөр бүтээлийг нь дэмжиж урамшуулдаг.

Орон сууц, цалингийн зээл

Бид Монголын банк, санхүүгийн салбарт тэргүүлэгчдийн нэг болох “Хаан Банк”-ны хувь нийлүүлэгчийн хувиар Хаан банктай хамтран ажилладаг. Таван Богд Группд оруулсан хувь нэмэр, ажлын гүйцэтгэлийг үндэслэн ажилтнууддаа Хаан банкны орон сууцны зээлийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр авах боломжийг бүрдүүлдэг. Ажилтан нь богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээгээ шуурхай шийдэхэд зориулан Хаан банкнаас цалингийн зээлийг авах боломжтой.

Эрүүл мэнд

Бид ажилтнуудынхаа эрүүл мэндэд анхаарч жилд нэг удаа эмнэлгийн иж бүрэн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд үнэ төлбөргүй хамруулдаг. Энэ нь ажилтны одоогийн эрүүл мэндийн байдалд үнэлгээ өгөхөөс гадна ирээдүйд учирч болзошгүй эрүүл мэндийн эрсдэлээс сэргийлэх, хамгаалах зорилготой. “Эрүүл ажилтан бидний бахархал”

Спорт

Ажилтнуудынхаа чөлөөт цагийг зөв зохистой, идэвхтэй өнгөрүүлэх зорилгоор сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, ширээний теннис зэрэг спортын төрлүүдээр хичээллэх боломж бүхий спорт заал болон йог, чийрэгжүүлэх төвүүдтэй хамтран ажиллахын зэрэгцээ уулын, дугуйн, явган аяллын клубууд ажилладаг. Ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, өөрийгөө нээн харуулах боломж олгох, багаар ажиллах, хамт олонч уур амьсгал бүрдүүлэх зорилгоор “Бүтээлч Таван Богдчууд” аяны хүрээнд олон сонирхолтой тэмцээн, уралдааныг зохион байгуулдаг. Мөн жил бүр өвөл, хавар, зун, намрын улиралд салбар компанийн нийт ажилтнуудыг хамруулсан хөгжилтэй амралт, зугаалга, спортын арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг.

Цэцэрлэг

Таван Богд Групп нь ажилтнуудынхаа сэтгэл тайван ажиллах бололцоог хангах зорилгоор улсын болон хувийн цэцэрлэгүүдтэй хамтран ажилладаг бөгөөд бага, дунд, ахлах, бэлтгэл бүлэгт харьяалал харгалзахгүйгээр хамруулдаг.