Алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс

Алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс

Дэлхийн энтэй Монгол хүн.