Смак

Макфа компаний үйлдвэрлэдэг гоймонгууд нь бүтээгдэхүүний орц найрлагаас хамааран дотроо Макфа болон Смак зэрэг брэндүүдэд хуваагддаг. Түүн дотроо Макфа брэнд нь А сортын хатуу улаан буудайгаар, Смак брэнд нь Б сортын улаан буудайгаар үйлдвэрлэгддэгээрээ онцлогтой.

НАРИЙН ТУУЗАН ГОЙМОН

Хэрэглэх заавар: Буцалж буй давстай усанд гоймонгоо хийж, савалгаан дээрх усыг нь шүүн авч хэрэглэнэ. 100гр гоймонд 1л ус хэрэглэнэ.

ХӨНДИЙ ГОЙМОН

Хэрэглэх заавар: Буцалж буй давстай усанд гоймонгоо хийж 3-7 минут буцалгаад усыг нь шүүн авч хэрэглэнэ. 100гр гоймонд 1л ус хэрэглэнэ.

МУШГИА ГОЙМОН

Хэрэглэх заавар: Буцалж буй давстай усанд гоймонгоо хийж 3-7 минут буцалгаад усыг нь шүүн авч хэрэглэнэ. 100гр гоймонд 1л ус хэрэглэнэ.

МУШГИА ГОЙМОН

Хэрэглэх заавар: Буцалж буй давстай усанд гоймонгоо хийж 2 минут буцалгаад усыг нь шүүн авч хэрэглэнэ. 100гр гоймонд 1л ус хэрэглэнэ.

ДУН ХЭЛБЭРИЙН ГОЙМОН

Хэрэглэх заавар: Буцалж буй давстай усанд гоймонгоо хийж 2 минут буцалгаад усыг нь шүүн авч хэрэглэнэ. 100гр гоймонд 1л ус хэрэглэнэ.

НАРИЙН ХӨНДИЙ ГОЙМОН

Хэрэглэх заавар: Буцалж буй давстай усанд гоймонгоо хийж 2 минут буцалгаад усыг нь шүүн авч хэрэглэнэ. 100гр гоймонд 1л ус хэрэглэнэ.

ХАГАС ДУГАРИГ ХЭЛБЭРИЙН ГОЙМОН

Хэрэглэх заавар: Буцалж буй давстай усанд гоймонгоо хийж 3-7 минут буцалгаад усыг нь шүүн авч хэрэглэнэ. 100гр гоймонд 1л ус хэрэглэнэ.

ДУН ХЭЛБЭРИЙН ГОЙМОН

Хэрэглэх заавар: Буцалж буй давстай усанд гоймонгоо хийж 3-7 минут буцалгаад усыг нь шүүн авч хэрэглэнэ. 100гр гоймонд 1л ус хэрэглэнэ.

НАРИЙН ХӨНДИЙ ГОЙМАОН

Хэрэглэх заавар: Буцалж буй давстай усанд гоймонгоо хийж 3-7 минут буцалгаад усыг нь шүүн авч хэрэглэнэ. 100гр гоймонд 1л ус хэрэглэнэ.

ӨРГӨН ТУУЗАН ГОЙМОН

ХӨНДИЙ ГОЙМОН

ДУН ГОЙМОН

МУШГИА ГОЙМОН